Jämtlands skidservice är ett företag som specialiserat sig på slipning av längdskidor samt försäljning av produkter som tillhör skidåkning.

Vi använder oss av en slipmaskin av märket Tazzari vilken vi har uppdaterat varje år till den nyaste modellen. Under 2014 har vi monterat en högtryckspump som gör att stenen håller sig renare vilket gör att strukturerna blir ännu bättre.

Efter stenslipning lägger man skidorna i en Hotbox där dom ligger med ett lager av paraffin på för att mättas i ca: 12 timmar.

Att Tänka på innan skidorna lämnas på slip.

Skidorna skall vara väl rengjorda från paraffin och fästvalla.

Dom skall också vara märkta med namn samt vilket före dom skall användas i eller vilken slip dom skall ha.

Vid inlämningen skall det bifogas en lapp med namn, fullständig adress, telefonnummer samt mailadress.